فایل سحرآمیز - فید https://magicfile.ir فایل سحرآمیز یهترین وبسایت برای دانلود فایل های مورد نیاز دانشجویان دانش آموزان برنامه نویسان و طراحان می باشد fa Copyright (C) 2021 https://magicfile.ir Sample source and encryption code for data transfer between vb.net and php ]]> امروز برای شما کاربران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز یک Sample source and encryption code for data transfer between vb.net and php را آماده دانلود قرار داده ایم https://en.magicfile.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-vbnet-%d9%88-php https://en.magicfile.ir/?p=2177 Sun, 19 Sep 2021 12:52:38 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download cms management system online games html5 ]]> امروز در این پست برای شما کاربران عزیز یک سیستم مدیریتی cms بازی های آنلاین html5 را آماده دانلود قرار داده ایم https://en.magicfile.ir/product/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-cms-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-html5 https://en.magicfile.ir/?p=2176 Fri, 17 Sep 2021 08:42:20 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download 504 English word script as html javascript ]]> اسکریپت 504 واژه انگلیسی بصورت html javascript را امروز برای شما کاربران عزیز برای دانلود قرار داده ایم که می توانید دانلود کرده و استفاده نمایید https://en.magicfile.ir/product/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-504-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-html-javascript https://en.magicfile.ir/?p=2175 Thu, 16 Sep 2021 08:15:57 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Sample source and software code of sports training program for Android Studio Kotlin (Android Studio Kotlin) ]]> امروز برای شما کاربران عزیز یک Sample source and software code of sports training program for Android Studio Kotlin (Android Studio Kotlin) را آماده دانلود قرار داده ایم https://en.magicfile.ir/product/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%86 https://en.magicfile.ir/?p=2174 Wed, 15 Sep 2021 10:27:32 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Complete mobile software html template ]]> امروز برای شما کاربران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز Complete mobile software html template را اماده دانلود قرار داده ایم  https://en.magicfile.ir/product/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-html-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84 https://en.magicfile.ir/?p=2173 Tue, 14 Sep 2021 11:17:30 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Sample source and .NET c # or vb.et code Send method request as GET - POST ]]> Today, in this post, for you dear users of the Magic File website, we have prepared a sample source and .NET code c # or vb.et to send a request as a GET-POST. https://en.magicfile.ir/product/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%aa-c-or-vbet-get-post https://en.magicfile.ir/?p=2172 Mon, 13 Sep 2021 11:20:45 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download airport management game script as html5 ]]> اسکریپت بازی مدیریت فرودگاه بصورت html5 را برای شما کاربران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز امروز برای دانلود قرار داده ایم https://en.magicfile.ir/product/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aahtml5 https://en.magicfile.ir/?p=2171 Sun, 12 Sep 2021 08:56:36 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Source and code of Google Translate translator software with Visual Basic .NET ]]> Source and code of Google Translate translator software with Visual Studio .NET Visual Studio VB.NET for you dear users of the magic file website ready to download https://en.magicfile.ir/product/google-translate-visual-studio-vb-net https://en.magicfile.ir/?p=2170 Thu, 09 Sep 2021 11:51:20 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download Android Studio file translator software strings.xml ]]> امروز برای شما برنامه نویسان اندروید یک نرم افزار مترجم خودکار فایل Android Studio strings.xml را آماده دانلود قرار داده ایم https://en.magicfile.ir/product/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-android-studio-stringsxml https://en.magicfile.ir/?p=2169 Wed, 08 Sep 2021 11:04:21 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download a sample chance wheel script to display the discount code ]]> We have provided a sample of the chance wheel script to display the discount code, which is specially designed as html-javascript-css, for you, dear users of the Magic File website, ready to download. https://en.magicfile.ir/product/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81 https://en.magicfile.ir/?p=2168 Mon, 06 Sep 2021 12:24:39 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download sample HTML mobile template ]]> Today, for you, dear users of the Magic File website, we have prepared a sample HTML mobile template for download, which is used by more than 2500 users. https://en.magicfile.ir/product/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-html https://en.magicfile.ir/?p=2167 Sun, 05 Sep 2021 03:03:56 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Two examples of html5 source code and execution code in Android (Android Studio - b4a) ]]> دو نمونه سورس و کد اجرای html5 در اندروید را برای شما کاربران عزیز وبسایت فایل سحرآمیز آماده دانلود قرار داده ایم https://en.magicfile.ir/product/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-html5-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-android-studio-b4a https://en.magicfile.ir/?p=2166 Sat, 04 Sep 2021 08:36:28 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Source and code of Android Studio in the theme of the program for tourists or city guide ]]> Today, in this post, we have prepared for you, dear users of the website, a magic file of a source and code of Android Studio in the subject of programs for tourists or city guide with web management, where the user side is programmed with Android Studio and the management side is php https://en.magicfile.ir/product/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1 https://en.magicfile.ir/?p=2165 Thu, 02 Sep 2021 03:50:54 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Sample source and game code with words with Basic Four Android programming environment ]]> We have provided a sample source and code game with words with the Basic Four Android (b4a) programming environment for you, dear users of today's magical file programming website, for download. https://en.magicfile.ir/product/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-%d9%81%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af https://en.magicfile.ir/?p=2164 Wed, 01 Sep 2021 02:44:17 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Source and card game code with 504 words English Android Studio ]]> Today, for you, dear users of the website, we have prepared a source file of a source and a game code for a card game with 504 words of English words for Android Studio. https://en.magicfile.ir/product/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-504-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c https://en.magicfile.ir/?p=2163 Tue, 31 Aug 2021 07:46:58 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Script showing the profile of Iranian cities designed with html javascript css ]]> Today, for you dear programmers, we have prepared a script for displaying the profile of Iranian cities designed with html javascript css, which is specially programmed and designed. https://en.magicfile.ir/product/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-html-javascript-css https://en.magicfile.ir/?p=2162 Mon, 30 Aug 2021 03:32:45 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Sample driving test questions in html - javascript - css ]]> Today, for you, dear users of the website, we have programmed a script of sample driving test questions in html - javascript - css and put it for download. https://en.magicfile.ir/product/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-html-javascript-css https://en.magicfile.ir/?p=2161 Sat, 28 Aug 2021 08:50:44 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download the source code of the Android application in the subject of teaching English to children ]]> Today, for you, dear users of the Saharamir file website, we have prepared an Android application source code in the English language educational subject for children for download. https://en.magicfile.ir/product/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c https://en.magicfile.ir/?p=2160 Fri, 27 Aug 2021 07:34:36 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Download ninja jump game script as html5 ]]> Today, in this post, for you, dear users of the website, we have prepared a sample file of the Ninja Jump game script in html5 format for download, which you can easily download and use from the website. https://en.magicfile.ir/product/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b4-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-html5 https://en.magicfile.ir/?p=2159 Wed, 25 Aug 2021 01:03:18 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز Sample ready-made store template script using jQuery, Bootstrap and JSON as PWA ]]> نمونه اسکریپت آماده قالب فروشگاهی با استفاده از jQuery  جی کوئری، بوت‌استرپ Bootstrap و جیسون JSON بصورت PWA برنامه وب پیشرفته https://en.magicfile.ir/product/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8cjquerybootstrap-json-pwa https://en.magicfile.ir/?p=2158 Tue, 24 Aug 2021 11:51:26 GMT info@magicfile.ir (magicfile.ir) فید آر اس اس فایل سحرآمیز