magicfile iconmagicfile.ir

Download the work report of Physics Laboratory 2

دانلود-گزارش-کار-آزمايشگاه-فيزيک2
Short description and download link
Dear students, today we have put the work report of Physics Laboratory 2 for you to download. We hope you are satisfied and can get the necessary benefit. Edited

Download

List of similar files

Short link: https://en.magicfile.ir/?p=2116
Full description of the file

Download the work report of Physics Laboratory 2

Dear students, today we have put the work report of Physics 2 Laboratory for you to download. We hope you are satisfied and can get the necessary benefit. This work report of Physics 2 Laboratory has 22 physics tests that are in Word format and with the ability Edited.

The specifications of this report of Physics Laboratory 2 are as follows

Number of files: 22
فرمت فايل: doc , docx  word آفيس ورد
قابليت ويرايش: دارد
پرينت گرفتن: بدون هيچ وگونه مشکل در چاپ

The experiments of this series are as follows

Calculate the size of the unknown resistor using the voltmeter and ammeter methods
حساب کردن اندازه مقاومت
اندازه گيري مقاومت مجهول به روش پل وتسون
تحقيق قانون اُهم 
آشنايي با دستگاه هاي اندازه گيري
آشنايي و طرز کار با اسيلوسکوپ
مشاهده شکل موجها
اندازه گيري ولتاژ قله به قله يک موج
اندازه گيري ولتاژ يک نقطه ازموج
اندازه گيري فرکانس
قوانين کيرشهف و به کار بردن آن در مدارهاي ساده جريان مستقيم
مطالعه شارژ و دشارژ خازن در جريان مستقيم
اندازه گيري مقاومت دروني منبع تغذيه و باتري
اندازه گيري مقاومت دروني ولت متر
حساب کردن اندازه مقاومت


مطالعهRules کيرشهف
مقدمه:
قوانين کيرشهف اصولي هستند که در بررسي و محاسبه ي مدارها و شبکه هاي الکتريکي بکار مي روند و مورد مدارهاي جريان مستقيم اينRules بصورت زير بيان مي شوند.
1- قانون اول کيرشهف:( قانون انشعابها)
در هر نقطه از مدار الکتريکي مجموع شدت جريان هايي که به آن نقطه وارد مي شوند برابر شدت جريانهائي است که از آن نقطه خارج مي شوند، يا به عبارت ديگر مجموع جبري شدت جريان هاي بطرف يک نقطه برابر صفر است. 
در هر نقطه از مدار(هر گره)              
در رابطه فوق بايد توجه داشت که علامت جريانهائي را که به يک نقطه نزديک مي شوند و جرياني را که از آن نقطه دور مي شوند مختلف در نظر گرفت مثلا ً جريانهائي را که به يک نقطه نزديک مي شوند با علامت مثبت و جريانهائي را که از آن نقطه دور مي شوند با علامت منفي با هم جمع جبري نمود (ويا بر عکس يعني جريانهاي ورودي را با علامت منفي و جريانهاي خروجي را با علامت مثبت). اين قانون از اصل بقاي بار نتيجه شده است. 

2- Kirchhoff's second law: (closed circuit law)
مداري مطابق شکل زير در نظر ميگيريم، در اين مدار تاکيد شده است که هميشه نيروي الکتروموتوري E داراي يک مقاومت داخلي است. اين مقاومت در داخل باطري و بين دو قطب آن قرار دارد و جزء لاينفک باطري است. اگر در شكل فوق آنرا خارج از قطبين باطري در نظر گرفتيم به اين دليل بود كه وجود اين مقاومت را هميشه در نظر داشتيم.
در زمان dt باندازه ي Ri2dt  انرژي در مقاومت خارجي R و ri2dt در باطري به صورت انرژي حرارتي بروز مي كند. در اين مدت مقدار dq = Idt بار الكتريكي از يك قطب باطري به قطب ديگر آن منتقل مي شود ؛ كاري كه باطري براي انتقال اين مقدار بار انجام ميدهد برابر است با : 
بنا به اصل بقاي انرژي كاري كه بوسيله ي باطري انجام شده بايد برابر با انرژي حرارتي باشد پس: 
(1)
با توجه به اين مطلب كه پتانسيل الكتريكي يك نقطه داراي يك مقدار است (مقدار پتانسيل الكتريكي يگانه است) اگر از هر نقطه مداري در يك جهت دلخواه شروع به حركت كنيم و روي مدار تغييرات پتانسيل الكتريكي را جمع نمائيم وقتي به نقطه ي اوليه باز گشتيم بايد همان پتانسيل قبلي را داشته باشيم يعني جمع جبري تغييرات پتانسيل وقتي يك مدار را بطور كامل طي كنيم برابر صفر مي شود. مثلا ً اگر در شكل فوق از نقطه ي a كه پتانسيل الكتريكي آنرا Va فرض مي كنيم شروع به حركت كرده مدار مذكور را در جهت حركت عقربه هاي ساعت طي نمائيم، در موقع عبور از مقاومت، پتانسيل الكتريكي باندازه ي IR تغيير مي كند. علامت (-) نشان مي دهد كه قسمت بالائي مقاومت نسبت به قسمت پائيني آن در پتانسيل الكتريكي بيشتر است و ايم مطلب كاملا ً درست است زيرا حاملين بار مثبت تمايل دارند از پتانسيل بيشتر به پتانسيل كمتر بروند (جهت جريان حركت بار مثبت است و ما در جهت جريان شروع به حركت نموديم) وقتي از باطري مي گذريم پتانسيل به اندازه ي +E زياد مي شود زيرا باطري كار مثبت بر روي حاملين بار انجام ميدهد. چون آنها را از نقطه اي كه داراي پتانسيل كمي است به اندازه اي كه داراي پتانسيل بيشتري است انتقال مي دهد. بهمين طريق اگر پتاتسيل ها را با هم جمع جبري كنيم وقتي به نقطه ي اوليه رسيديم بايد دوباره مقدار پتانسيل اين نقطه Va باشد؛  لذا مي توان نوشت:

Whenever we apply the potential difference of the variable V to the two ends of a conducting object, for each applied potential difference we measure the current I and plot its representation in terms of V. The straight line obtained indicates that the resistance of this conductor is always constant and does not depend on the voltage we apply to its gain. This important conclusion that applies to metal conductors is known as the ohmic law, and any conductor that follows this law is called the ohmic conductor.
لازم به ذکر است که اکثر رساناها از قانون اهم پيروي نمي کنند و رابطه IR=V بيان کننده قانون اُهم نيست . رسانا فقط به شرطي از اين قانون پيروي مي کند که منحني V, R آن خطي باشد.
وسايل آزمايش: 
چند مقاومت معلوم، ولت سنج، آمپر سنج، منبع تغذيه، سيم هاي رابط. 

And ... Download the file to read it in full
Dear ones, you will make us happy. If you have any questions about the work report of Physics 2 Lab, please send us your comments on the price.

Click on the link below to download the work report of Physics 2 Laboratory

Click here to download

Files that you may need

دانلود-پلاگین-درون-پرداخت-برنامه-ای-بیسیک-فور-اندروید-با-درگاه-پی

Download the plug-in payment of the Basic Four Android application with the Pi port

Download
more details

User comments

کد امنیتی

List of website special files

دانلود-نرم-افزار-ترجمه-خودکار-فایل-های-po-,-pot-بصورت-کامل-برای-تمامی-زبان-ها-از-جمله-فارسی
Download automatic translation software for po, pot files in full for all languages, including Persian

استخراج-فالوور-های-اینستاگرام-نرم-افزار-ربات-اينستاگرامي-براي-دريافت-ليست-کامل-فالو-شده-ها-و-فالو-کننده-ها
Extracting Instagram followers Instagram robot software to receive a complete list of followers and followers

دانلود-نرم-افزار-تغییر-زبان-سورس-و-کد-ویژوال-استودیو-(عناصر-دیزاین-طراحی-فرم-ها)
Download software to change the source language and code of Visual Studio (design elements of form design)

بهترین-سرویس-پوش-نوتیفیکیشن-اسکريپت-مديريت-اعلان-و-ساخت-پوش-نوتیفیکیشن-سایت
The best notification service push script notification management and build site notification push

دانلود-نرم-افزار-تبدیل-فایل-متنی-به-vcf-(مخاطب-موبایل)
Download software to convert text file to vcf (mobile contact)